O projekcie

2„Czas na aktywizację – edycja II”

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich wraz z Turecką Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do 130 osób (67 kobiet, 63 mężczyzn) w wieku 15-29 lat zamieszkujących w województwie wielkopolskim w powiatach: kolskim, konińskim, mieście Konin, tureckim, kaliskim lub mieście Kalisz. Mogą to być:

– osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET

lub

– osoby z następujących grup docelowych: osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe.
 2. Wsparcie indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestnika projektu:
  1. Trening umiejętności i kompetencji społecznych
  2. Indywidualne wsparcie psychologiczne
  3. Coaching kariery
 3. Kursy i szkolenia zawodowe, np.:
   • Kurs spawania (metoda MAG-TIG)
   • Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym
   • Operator koparko-ładowarki
   • Profesjonalny barman i barista
   • Pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej
   • Stylistka paznokci
   • Opiekun/-ka osób starszych i z niepełnosprawnością
   • Kadry i płace
   • Pracownik ochrony
   • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 4. Pośrednictwo pracy z elementami poradnictwa zawodowego.
 5. Staże zawodowe.

3

Pozostałe korzyści dla uczestników:

 • stypendium szkoleniowe za szkolenia i kursy zawodowe w kwocie 6,65 zł/godzina netto
 • stypendium stażowe w kwocie 1.017,40 zł/miesiąc netto
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże
 • catering

Okres realizacji projektu: 01.09.2019-28.02.2021r.


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Celem projektu jest wzrost aktywności edukacyjno-zawodowej 130 osób (w tym 67K i 63M) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych) zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego w pow. kolskim, konińskim, m. Konin, tureckim, kaliskim, m. Kalisz w okresie IX 2019-II 2021r.

Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Wartość projektu: 1.952.949,12 zł

Dofinansowanie projektu: 1.855.301,66 zł, w tym ze środków europejskich: 1.645.945,52 zł